Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΔΙΩΝΗ ΑΕ  Α.Ε. (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους.
Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του Δικτυακού Τόπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.
Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν ότι:
(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας και (β) θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το site .
Η ΔΙΩΝΗ  Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.


Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού
Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη/ χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη/ χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.
Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των «cookies» μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τη χρήση τους.


Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΔΙΩΝΗ Α.Ε..
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι σήματα ιδιοκτησίας της ΔΙΩΝΗ Α.Ε. ή σήματα των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτή. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποινδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση της ΔΙΩΝΗ Α.Ε..


Δήλωση Εχεμύθειας
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και για μελλοντική ενημέρωση παρεχόμενων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΙΩΝΗ ΑΑ.Ε..
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών/ χρηστών βλάπτει την ιστοσελίδα, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
(α) προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία και (β) να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/ χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.


Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Όροι Αγορών
Ο Δικτυακός Τόπος έχει ως στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της ΔΙΩΝΗ Α.Ε..
Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του.
Η ΔΙΩΝΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου.


Πολιτική ακυρώσεων
Γενική Πολιτική Ακυρώσεων:
Οι εγγυημένες κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χωρίς χρέωση μέχρι και 5 ημερες  πριν την ημερομηνία της άφιξης. Για ακυρώσεις την ημερομηνία της άφιξης ή σε περίπτωση που δεν αφιχθεί ο πελάτης, θα υπάρξει χρέωση ποσού ίσο με 2 διανυκτέρευσεις. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση.
Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για ομαδικές κρατήσεις:
Ακυρώσεις ή αλλαγές επιτρέπονται μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 72 ωρών από την ημερομηνία άφιξης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης θα υπάρχει χρέωση ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση.
Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για κρατήσεις που έχουν γίνει με τιμοκατάλογο με μη επιστρεφόμενη χρέωση:
Ακυρώσεις ή αλλαγές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστέφεται η προκαταβολή που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κράτησης με το συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, η οποία είναι ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης.


Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η ΔΙΩΝΗ Α.Ε. ή οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή ζημία ή βλάβη ή αποζημίωση, άμεση ή/ και έμμεση, θετική ή/ και αρνητική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμοδιότητα
Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΔΙΩΝΗ Α.Ε. και του επισκέπτη/ χρήστη στα πλαίσια χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή/ και συναλλαγής από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 2472/1997)
Η ΔΙΩΝΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :
Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας.
Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
Η ΔΙΩΝΗ Α.Ε. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
Οι επισκέπτες/ χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από την ΔΙΩΝΗ Α.Ε. και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.
Κατά τα λοιπά η ΔΙΩΝΗ Α.Ε. δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.

Πολιτική Απορρήτου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα για

τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου DIONI SA. Μέσω της παρούσης

Πολιτικής Απορρήτου, θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με τη

φύση, τα είδη και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε,

χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Επίσης θέλουμε να

ενημερώσουμε αυτούς στους οποίους ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα σχετικά

με τα δικαιώματα τους.

 

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο Όμιλος DIONI SA εφαρμόζει ποικίλα τεχνικά

και οργανωτικά μέτρα για να πετύχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό

προστασίας των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε. Παρόλα αυτά,

επισημαίνουμε δεν υπάρχει «εγγυημένη” ασφάλεια τόσο εντός όσο και εκτός

του Διαδικτύου.

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εντάσσεται σε ένα πλέγμα ενεργειών που

έχουν αναλάβει για να συμμορφωθούμε με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και

διεθνές νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου

και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Όμιλος DIONI SA

Διεύθυνση: Aφυτος , Kασσανδρα, Τ.Θ. 63077, Χαλκιδική, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2374091693

e-mail: info@dionihotels.gr

 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

     Συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται κάθε φορά για να

μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Συνήθως αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

     στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό

σταθερού και κινητού τηλεφώνου),

     στοιχεία πιστωτικής κάρτας (τύπο κάρτας, αριθμό πιστωτικής κάρτας,

όνομα που αναγράφεται στην κάρτα, ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας),

     στοιχεία που μας βοηθούνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα (ημερομηνίες

άφιξης και αναχώρησης, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ονόματα και ηλικίες

των συζύγων και των παιδιών σας, προτιμήσεις δωματίων, διατροφικές

προτιμήσεις, δραστηριότητες αναψυχής, κ.α.),

     πληροφορίες που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα

μας (μέσω cookies),

     «δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα)» (αλλεργίες και άλλα

προβλήματα υγείας που απαιτούν ειδική διαχείριση από την πλευρά μας).

 

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

Θέλουμε να σας κρατάμε πάντοτε ενήμερους σχετικά με τη συλλογή και χρήση

των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία έρχονται στην κατοχή μας όταν

εσείς ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες μας ή / και επισκέπτεστε τα

ξενοδοχεία του Ομίλου μας. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ περισσότερες

πληροφορίες από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τα

αιτήματα σας και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας. Γενικά,

συγκεντρώνουμε πληροφορίες για:

 

     να επικοινωνούμε μαζί σας όταν μας ζητάτε να κάνουμε κράτηση

κάποιου δωματίου,

     να απαντάμε και γενικά να διαχειριζόμαστε τα αιτήματα σας τόσο πριν

έρθετε όσο και όταν βρίσκεστε στα ξενοδοχεία μας,

     να σας ενημερώνουμε για τα ξενοδοχεία μας,

     να σας στέλνουμε newsletter και άλλο ενημερωτικό υλικό,

     να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις προσωπικές προτιμήσεις σας,

     τη χρήση των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών στις φορητές συσκευές σας,

     για να λαμβάνουμε τα σχόλια σας κατά τη διάρκεια ή και μετά την

ολοκλήρωση της διαμονής σας στα ξενοδοχεία μας,

     να σας παρέχουμε έξτρα υπηρεσίες κατά τη διαμονή σας στα ξενοδοχεία

μας.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεση σας όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα

προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς πέρα από αυτούς που έχουν να κάνουν

με την καθαυτό παροχή των υπηρεσιών μας, όπως π.χ. για σκοπούς άμεσου

μάρκετινγκ όπως η αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters. Επίσης

ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα που μας

εμπιστεύεστε όπως η εθνοτική σας καταγωγή και η κατάσταση της υγείας σας.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πάρετε πίσω τη

συγκατάθεση σας επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά +30 2374091639) και

με email: info@dionihotels.gr. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προωθητικά

μηνύματα και τα newsletter που λαμβάνετε από εμάς, μπορείτε πάντοτε να

εξαιρεθείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε τέτοιες

επικοινωνίες.

 

Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου,

φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο, σχετικά με τη

χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του

ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται

ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε

πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

 

Δεν θα δώσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρά μόνο εάν:

 

     μας έχετε δώσει σχετική ρητή συγκατάθεση,

     είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία που μας έχετε

ζητήσει (π.χ. τη μεταφορά σας από το αεροδρόμιο / λιμάνι ή άλλο σημείο

άφιξης στο ξενοδοχείο μας),

     όταν εταιρείες ή πάροχοι υπηρεσιών που εκτελούν επιχειρηματικές

δραστηριότητες για λογαριασμό μας χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες

προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα που ορίζονται στις συμφωνίες

τους μαζί μας (π.χ. επεξεργασία πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες υποστήριξης

πελατών, έρευνες αγοράς ή υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων),

     απαιτείται από το νόμο με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής,

διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα

με τους σχετικούς νόμους,

     σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η διαφύλαξη της ζωής, της

υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου.

 

Όταν οι πληροφορίες μεταβιβάζονται σε τρίτους όπως προαναφέρθηκε,

φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες στην έκταση

που είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

 

Εκτός αν άλλως απαγορεύεται από κάποια νομική διαδικασία, οι τρίτοι

υποχρεούνται και δεσμεύονται απέναντι στην DIoni SA να προστατεύουν τα

προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική μας και να συμμορφώνονται

με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση

σας, μόνο όσο απαιτείται από το σχετικό σκοπό συλλογής και επεξεργασίας.

Επιπλέον ο χρόνος τήρησης για κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα,

μπορεί να εξαρτάται από την κείμενη σχετική νομοθεσία καθώς και από τις

δικές μας σχετικές πολιτικές σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών, την

αντιμετώπιση παραπόνων, την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων

δραστηριοτήτων.

 

Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα

καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί

προσωπικών δεδομένων, έχετε μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με

προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να

μας ζητήσετε:

 

     να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας,

     να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, αν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή,

     να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι,

     να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα σας,

     να σας δώσουμε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή καθώς και να τα

διαβιβάσουμε σε άλλη επιχείρηση,

     να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε όσα δεδομένα μας δώσατε μέσω

συγκατάθεσης και ιδίως αυτά που χρησιμοποιούμε για την αποστολή

προωθητικών μηνυμάτων και newsletter.

 

Για να μας ζητήσετε να κάνουμε κάτι από τα ανωτέρω, μπορείτε να

επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (+30 2374091693) και με email:

info@dionihotels.gr. Εμείς θα εξετάσουμε αμελλητί το αίτημα σας σε

σχέση με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών

δεδομένων και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός τριάντα ημερών από

την παραλαβή του αιτήματός σας. Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του

αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, αδυνατούμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως,

θα σας ενημερώσουμε εντός των τριάντα αυτών ημερών για τυχόν

καθυστέρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο

μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας. Υπάρχει το ενδεχόμενο

να σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας

ή διαβατηρίου) προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη

των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και

ενημερωμένα, σας συνιστούμε να μας ενημερώνετε τακτικά για τις

πληροφορίες σας, όπως ενδείκνυται (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της

διεύθυνσης κατοικίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

 

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας

δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε

παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210

6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε

ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου μας, είτε μέσω αποστολής Φυσικής

Επιστολής στην έδρα της εταιρίας:

Όμιλος  ΔΙΩΝΗ ΑΕ

Διεύθυνση:ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, Τ.Θ. 63077, Χαλκιδική, Ελλάδα

είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού

Ταχυδρομείου: info@dionihotels.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη

στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας μαζί μας. Σας διαβεβαιώνουμε,

ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε άμεσα να

ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών και είμαστε σε

μία συνεχή διαδικασία αναθεώρησης και βελτίωσης των τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουμε. Τόσο για την ιστοσελίδα μας όσο και

για τους server μας και τη λοιπή πληροφοριακή μας υποδομή, έχουμε

καθορίσει και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία

των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή

αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν υπάρχει

«εγγυημένη ασφάλεια» είτε εντός είτε εκτός του Διαδικτύου, προστατεύουμε

τις πληροφορίες σας χρησιμοποιώντας κατάλληλες διοικητικές,

διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της

ελεγχόμενης πρόσβασης, των «fire wall» και της χρήσης κρυπτογράφησης.

 

COOKIES

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με

εσάς χρησιμοποιώντας κάποια μικρά αρχεία αλφαριθμητικών χαρακτήρων που

ονομάζονται cookies και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies

εκχωρούν τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο με

τη σειρά του γίνεται η δική σας ταυτότητα κάθε φορά που επιστρέφετε στην

ιστοσελίδα μας.

 

Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να σας εξοικονομήσουν χρόνο, επειδή μας

βοηθούν να σας προσφέρουμε μια προσαρμοσμένη εμπειρία χωρίς να

χρειάζεται να μας υπενθυμίζετε τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που

επιστρέφετε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον

ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας, ούτε μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από

άλλα αρχεία στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Τα cookies μας σας ακολουθούν μόνο όσο βρίσκεστε στη δική μας ιστοσελίδα

και δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για εσάς από τη στιγμή που φεύγετε από

αυτή και πηγαίνετε σε μία άλλη ιστοσελίδα. Δεν είμαστε οι μόνοι που

τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας και δεν ευθυνόμαστε για την

παρουσία cookies τρίτων και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται.

 

Η εφαρμογή (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε για να επισκέπτεστε

δικτυακούς τόπους μπορεί να ρυθμισθεί για να χειρίζεται τα cookies

σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

 

     αποδοχή όλων των cookies,

     απόρριψη όλων των cookies,

     να σας ζητάει να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies κατά περίπτωση.

 

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του

φυλλομετρητή σας για να πληροφορηθείτε με ακρίβεια για τις ρυθμίσεις

ασφάλειας cookies που διαθέτει. Σας ενημερώνουμε ότι αν απορρίψετε όλα

τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολοκληρωμένα την

ιστοσελίδας μας.

 

Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή σας είναι απαραίτητη.

Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν

λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι

απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτής.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Παρόλο που η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε

ιστότοπους τρίτων, δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το

περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και αποποιείται ρητά οιαδήποτε ευθύνη

για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση

των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το

περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά

με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστοτόπου,

πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών

δεδομένων του ιστοτόπου αυτού.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Πρακτική μας είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας

πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών παρά μόνο όσα εξ’ αυτών

μας δίνονται από τους συνοδούς τους (γονείς, κηδεμόνες) και είναι

απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας (π.χ. τοποθέτηση

παιδικού κρεβατιού σε δωμάτιο).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για θέματα που

σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία του απορρήτου

σας, όπως για παράδειγμα για:

 

     την επικαιροποίηση των στοιχείων σας,

     την αλλαγή του τρόπου με τον οποίον θέλετε να επικοινωνούμε,

     τη διακοπή της αποστολής εκ μέρους μας ενημερωτικών και προωθητικών

μνημάτων,

     την υποβολή ερωτήσεων ή τη διατύπωση σχολίων σχετικά με τις

πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και σχετικά με

την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί για τα ανωτέρω και άλλα συναφή θέματα με

όποιον από τους παρακάτω τρόπους σας ταιριάζει καλύτερα:

 

     ταχυδρομικά:

     Όμιλος ΔΙΩΝΗ ΑΕ

     Διεύθυνση: ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, Τ.Θ. 63077, Χαλκιδική, Ελλάδα

     Τηλέφωνο: +30 2374091639

     e-mail: info@dionihotels.gr

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Είναι δυνατόν να αναθεωρούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά,

προκειμένου να προσαρμοζόμαστε στο μεταβαλλόμενο νομικό, κανονιστικό,

επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε

να βρίσκετε την κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου με ημερομηνία

θέσης σε ισχύ ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση

Close Menu